Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROVĚRKA Z ČESKÉHO JAZYKA

Závěrečnou prověrku z českého jazyka a kontrolní diktát budeme psát ve čtvrtek 14. června.

 

V prověrce bude:

1) K zájmenu osobnímu připsat zájmeno přivlastňovací (já + moje kolo)

2) Tvary zájmena mě/mně

3) Určit druhy zájmen

4) Psaní sebou/s sebou

5)  Skloňování číslovek 2, 3, 4

6) Psaní teček za číslovkami

7) Určit druhy číslovek

8) Převod holých vět z jednotného do množného čísla (Kolo jelo. Kola jela.)

9) Podle koncovky přísudku vybrat správný podmět (V kleci se procházely lvi - lvice - tygři - mláďata.)

Hodnocení diktátu:                                           Hodnocení prověrky:

  0 -  2 chyby................1                                     77 - 70 bodů................1

  3 -  6 chyb..................2                                     69 - 55 bodů................2

  7 -  9 chyb..................3                                     54 - 32 bodů................3

10 - 15 chyb.................4                                     31 - 16 bodů................4

16 a více chyb..............5                                     15 -   0 bodů................5

 

PŘEJI SAMÉ PĚKNÉ ZNÁMKY

 

heart